FİNANS

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 60.185.497 56.441.742
Satışların Maliyeti
14 -59.185.668 -54.060.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
999.829 2.381.617
BRÜT KAR (ZARAR)
999.829 2.381.617
Genel Yönetim Giderleri
-3.255.079 -2.322.461
Pazarlama Giderleri
-62.673 -52.262
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-729.354 -274.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 15.692.702 6.850.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -19.091.613 -6.733.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.446.188 -150.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
607.168 226.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-11.358 -15.436
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.850.378 60.489
Finansman Gelirleri
550.723 11.395
Finansman Giderleri
-2.706.213 -1.410.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.005.868 -1.338.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
939.085 37.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 939.085 37.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.066.783 -1.301.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.066.783 -1.301.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -7.066.783 -1.301.300
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,17600000 -0,03700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.235.667 2.058.647
Dönem Karı (Zararı)
-7.066.783 -1.301.300
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13 -7.066.783 -1.301.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.061.182 1.053.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.825.509 1.498.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
331.722 266.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
331.722 266.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-161.819 -140.823
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.130.710 -1.632.886
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.968.891 1.492.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.358 44.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -945.588 -615.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.241.268 2.306.803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.828.909 1.287.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.780.991 1.283.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 47.918 4.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.570 1.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.570 1.464
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.851.489 -4.369.939
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.829.834 -361.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.729.919 5.902.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.882.461 1.920.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -152.542 3.982.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.223.969 990.805
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.823 -1.147.832
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -350.823 -1.147.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.481 3.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-117.481 3.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.235.667 2.058.647
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.009.413 -2.931.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
705.236 64.152
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 705.236 64.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.714.649 -2.995.431
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -12.714.649 -2.995.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.187.384 -197.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 2.187.384 -197.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.586.362 -1.069.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.586.362 -1.069.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.166.603 1.169.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.580.241 99.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.580.241 11.166.603
Ticari Alacaklar
34.979.669 40.777.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.646.229 38.396.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.333.440 2.381.358
Diğer Alacaklar
251.391 199.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
251.391 199.821
Stoklar
7 23.422.813 21.571.324
Peşin Ödenmiş Giderler
4.638.268 8.468.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.638.268 8.468.102
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 19.136 51.569
Diğer Dönen Varlıklar
269.167 151.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
269.167 151.686
ARA TOPLAM
72.160.685 82.386.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.160.685 82.386.574
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 11.358
Maddi Duran Varlıklar
9 65.461.586 55.344.414
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.629 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.356.410 2.320.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.425.216 1.447.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.278.805 59.128.238
TOPLAM VARLIKLAR
142.439.490 141.514.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.210.272 2.022.537
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.911.901 10.821.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.911.901 10.821.476
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
57.553.105 52.953.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.299.164 547.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 52.253.941 52.406.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.865.354 2.641.385
Diğer Borçlar
659.011 1.009.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
659.011 1.009.834
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.370.759 1.308.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 902.759 840.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 468.000 468.000
ARA TOPLAM
82.570.402 70.757.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.570.402 70.757.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.600.105 19.690.881
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.617.506 1.192.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.617.506 1.192.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.217.611 20.883.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.788.013 91.640.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.651.477 49.874.002
Ödenmiş Sermaye
13 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-552.288 -396.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -552.288 -396.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -552.288 -396.546
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 6.135.609 8.141.133
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -7.066.783 -2.005.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.651.477 49.874.002
TOPLAM KAYNAKLAR
142.439.490 141.514.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Transferler
14.214.905 -14.214.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.269 -309.269 -309.269 -1.301.300 -1.301.300 -1.610.569 -1.610.569
Dönem Karı (Zararı)
-1.301.300 -1.301.300 -1.301.300 -1.301.300
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.269 -309.269 -309.269 -309.269 -309.269
Dönem Sonu Bakiyeler
35.709.422 -917.564 52.503 -616.798 -616.798 -616.798 17.544.368 -1.301.300 16.243.068 50.470.631 50.470.631
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002
Transferler
-2.005.524 2.005.524 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.742 -155.742 -155.742 -7.066.783 -7.066.783 -7.222.525 -7.222.525
Dönem Karı (Zararı)
-7.066.783 -7.066.783 -7.066.783 -7.066.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.742 -155.742 -155.742 -155.742 -155.742
Dönem Sonu Bakiyeler
13 45.000.000 -917.564 52.503 -552.288 -552.288 -552.288 6.135.609 -7.066.783 -931.174 42.651.477 42.651.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.066.783 -1.301.300
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-155.744 -309.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -194.680 -350.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -36.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -36.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.936 77.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 38.936 70.094
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 7.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-155.744 -309.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.222.527 -1.610.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.222.527 -1.610.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759693


BIST
30 Nisan 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın