FİNANS

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
26.870 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-167 1 19.488 19.322 19.322
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.243 -666 85.913 96.020 19.488 224.721 224.721
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781
Transferler
13.830 -13.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-207 7.417 3.299 10.509 10.509
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.077 -581 -1.323 66.410 107.353 3.299 199.290 199.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.256 -84.475
Dönem Karı (Zararı)
3.299 19.488
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.299 19.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.219 24.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,2.3a 4.219 3.149
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
616 1.755
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 616 1.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
868 1.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
868 1.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.352 13.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -877 -29
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 15.827 4.916
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 9.417 8.278
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -15 -14
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
101 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 0 296
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.067 4.792
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -4 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.615 -128.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.623 -105.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224 -311
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.717 -21.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.631 -1.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.002 8.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.556 -1.201
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.242 34
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.502 -6.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.830 -16.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.328 10.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.097 -84.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -107 -320
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.052 -4
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.531 -3.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.405 -3.185
Alınan Faiz
865 29
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.657 73.487
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.745 252.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.343 -174.040
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-713 0
Ödenen Faiz
-12.032 -4.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.130 -14.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.130 -14.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.155 20.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.025 6.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.025 59.155
Ticari Alacaklar
127.001 77.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 14.154 17.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 112.847 60.254
Diğer Alacaklar
1.594 1.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.594 1.817
Stoklar
10 155.046 158.379
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.284 1.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 12.458 16.543
Diğer Dönen Varlıklar
15 38.431 26.472
ARA TOPLAM
360.839 341.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
360.839 341.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 110.098 111.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.503 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.677 6.860
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.901 2.427
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 5.190 4.135
Diğer Duran Varlıklar
15 854 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.457 124.745
TOPLAM VARLIKLAR
489.296 466.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 207.973 205.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.500 10.083
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.163 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.163 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.337 10.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 10.337 10.083
Ticari Borçlar
23.097 24.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.542 744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.555 23.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.659 6.215
Diğer Borçlar
9 2.177 3.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.177 3.419
Türev Araçlar
25.2 1.696 11.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.265 3.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.942 1.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.323 2.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.710 2.395
ARA TOPLAM
260.077 266.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.077 266.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.408 4.668
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.491 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.491 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.917 4.668
Banka Kredileri
7 20.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.917 4.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.521 6.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.521 6.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.929 11.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
290.006 277.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.290 188.781
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.077 -870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.077 -870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.904 -9.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
-581 -581
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.323 -8.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 66.410 66.410
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 107.353 93.523
Net Dönem Karı veya Zararı
3.299 13.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.290 188.781
TOPLAM KAYNAKLAR
489.296 466.032


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 108.631 134.023
Satışların Maliyeti
17 -55.886 -70.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.745 63.810
BRÜT KAR (ZARAR)
52.745 63.810
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.984 -6.839
Pazarlama Giderleri
18 -16.932 -19.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.847 3.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.972 -11.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.704 28.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 5 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 0 -296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.708 28.659
Finansman Gelirleri
20 2.891 607
Finansman Giderleri
20 -18.233 -4.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.366 24.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.067 -4.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -4.156 -10.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.089 5.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.299 19.488
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.299 19.488
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.299 19.488
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (tam TL) 22 0,13960000 0,82490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-207 -167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -265 -214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58 47
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58 47
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.417 1
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 0 1
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.509 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.092 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.092 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.210 -166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.509 19.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.509 19.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759865


BIST
30 Nisan 2019 06:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın