FİNANS

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Transferler
-10.210.831 10.210.831
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.085 -3.897 -22.737.517 -23.277.499 -23.277.499
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.014.127 181.108 17.410.543 348.370.569 -22.737.517 450.429.613 450.429.613
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.054 -11.203 655.666 601.409 601.409
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.296.060 111.942 17.410.543 238.516.427 655.666 363.617.555 363.617.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.256.683 25.526.098
Dönem Karı (Zararı)
655.666 -22.737.517
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.554.693 41.491.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 11.840.741 11.163.714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 3.313.029 -579.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 -45.165 -50.395
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.796.944 37.445.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.207.197 143.363
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -143.659 -6.630.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.557.121 2.120.340
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.027.638 -22.583.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10.149.742 -11.446.187
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 14.215.462 1.164.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.745.291 32.655.282
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.252 2.330.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
131.767.480 20.874.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -98.446 -238.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 3.587.649 4.890.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.656.541 -1.444.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.456.803 -2.607.539
Alınan Faiz
20 800.262 1.163.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.763.683 -5.729.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.538.180 -3.538.180
Ödenen Faiz
21 -1.225.503 -2.191.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.836.459 18.352.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.836.459 18.352.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.996.069 116.020.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.832.528 134.372.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 147.832.527 28.996.068
Finansal Yatırımlar
5 132.974 144.177
Ticari Alacaklar
1.228.523 202.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-24 305.516 74.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 923.007 128.048
Diğer Alacaklar
8.402.506 5.901.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.402.506 5.901.106
Stoklar
9 156.510.734 170.726.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.553.816 15.957.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 133.233 943.389
Diğer Dönen Varlıklar
15 14.525.792 13.238.931
ARA TOPLAM
347.320.105 236.109.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
347.320.105 236.109.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.014.078 1.014.078
Diğer Alacaklar
8 143.240 143.241
Maddi Duran Varlıklar
12 687.724.143 691.756.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 587.566 547.345
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
587.566 547.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 348.223.661 348.069.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.037.692.688 1.041.530.486
TOPLAM VARLIKLAR
1.385.012.793 1.277.640.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 10.982.102 11.064.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 89.862.739 86.119.209
Ticari Borçlar
201.026.939 124.490.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-24 763.291 886.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 200.263.648 123.603.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.229.120 2.086.281
Diğer Borçlar
336.742 556.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-24 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 333.312 553.023
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.011.576 20.555.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.286.265 2.135.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 581.589 430.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.704.676 1.704.676
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.044.168 1.393.904
ARA TOPLAM
322.779.651 248.402.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.779.651 248.402.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 534.099.972 509.110.135
Diğer Borçlar
8 156.205.103 149.028.751
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.310.512 8.082.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.310.512 8.082.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
698.615.587 666.221.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.021.395.238 914.623.906
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
363.617.555 363.016.146
Ödenmiş Sermaye
16 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.296.060 -2.253.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.296.060 -2.253.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.296.060 -2.253.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
111.942 123.145
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
111.942 123.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 111.942 123.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 238.516.427 346.252.540
Net Dönem Karı veya Zararı
655.666 -107.736.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.617.555 363.016.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.385.012.793 1.277.640.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 235.338.790 160.252.645
Satışların Maliyeti
17 -181.585.060 -134.349.056
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.753.730 25.903.589
BRÜT KAR (ZARAR)
53.753.730 25.903.589
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.056.424 -5.669.466
Pazarlama Giderleri
18 -4.410.434 -7.954.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.861.089 4.151.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
RI (ZARARI)
26.078.122 3.618.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 8.892.647 7.944.955
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -869.453 -441.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.101.316 11.122.181
Finansman Gelirleri
21 748.680 1.733.528
Finansman Giderleri
21 -34.337.988 -42.223.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
512.008 -29.368.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
143.658 6.630.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 143.658 6.630.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
655.666 -22.737.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
655.666 -22.737.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
655.666 -22.737.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Hissedarlarına Ait Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00010000 -0,00510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.054 -536.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -53.818 -670.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.764 134.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 10.764 134.021
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.203 -3.897
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-11.203 -3.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.257 -539.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
601.409 -23.277.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
601.409 -23.277.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759925


BIST
30 Nisan 2019 07:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın