FİNANS

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.668 169.880.519 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -2.101.668 169.880.519 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Transferler
27 7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -74.901 -19.769 -2.480.981 -2.575.651 -18.648 -2.594.299
Dönem Karı (Zararı)
-2.480.981 -2.480.981 -18.471 -2.499.452
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.901 -19.769 -94.670 -177 -94.847
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.176.569 169.880.519 -155.188 3.042.390 159.874.723 -2.480.981 425.172.318 -150.980 425.021.338
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Transferler
27 15.103.766 -15.103.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.170.271 1.867.710 38.798 1.906.508
Dönem Karı (Zararı)
2.170.271 2.170.271 39.048 2.209.319
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.561 -302.561 -250 -302.811
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.831.908 181.939.876 3.042.390 174.647.887 2.170.271 455.155.940 -150.816 455.005.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.948.422 4.573.504
Dönem Karı (Zararı)
2.209.319 -2.499.452
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.209.319 -2.499.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.731.822 3.900.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.327.675 1.741.157
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-145.445 -214.125
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.705 -274.045
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -131.740 59.920
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
866.227 1.393.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 865.121 802.666
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.106 590.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.413.758 951.808
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -87.794 -9.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.633.789 759.364
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 173.039 1.053.348
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -305.276 -851.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-33 -289.178 709.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 565.407 -681.329
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.622 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.622 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.647.383 3.659.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.751.351 508.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 13.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -14.751.351 494.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.409.849 880.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.409.849 880.394
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 8.690.498 -4.706.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 1.049.426 542.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.913.756 6.496.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.076 -18.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.912.680 6.515.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -233.328 -97.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.644 16.416
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -148.644 16.416
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 67.415 604.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-817.492 -584.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-817.492 -584.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
293.758 5.060.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -692.197 -483.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.549.983 -2.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.755.969 -4.298.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.342 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 11.342 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.767.311 -4.298.817
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19-32 -2.767.311 -4.298.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.837.405 6.538.047
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.298.502 15.496.716
Kredilerden Nakit Girişleri
8 17.298.502 15.496.716
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.721.892 -6.361.063
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -17.721.892 -6.361.063
Ödenen Faiz
33 -1.807.085 -3.458.496
Alınan Faiz
33 393.070 860.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.541.796 6.812.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.541.796 6.812.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.403.094 2.653.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.861.298 9.465.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.861.298 8.403.351
Ticari Alacaklar
10 56.520.364 42.060.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 23.681 23.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 56.496.683 42.036.903
Diğer Alacaklar
11 5.874.268 7.339.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.874.268 7.339.688
Türev Araçlar
1.506.800 771.800
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 1.506.800 771.800
Stoklar
13 95.479.565 104.038.323
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.002.473 4.051.899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.002.473 4.051.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 358 358
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.663.866 4.880.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 4.663.866 4.880.641
ARA TOPLAM
168.908.992 171.546.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.908.992 171.546.644
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.079.704 1.024.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.079.704 1.024.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 259.843.690 259.843.690
Maddi Duran Varlıklar
18 217.120.175 223.484.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 8.745.278 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.279.796 1.211.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.279.796 1.211.519
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.082 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.069.725 485.564.035
TOPLAM VARLIKLAR
656.978.717 657.110.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15.092.543 9.924.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 11.933.793 5.301.804
Ticari Borçlar
10 102.110.606 103.851.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 4.223 5.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 102.106.383 103.846.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.390.724 2.624.050
Diğer Borçlar
11 605.571 737.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 605.571 737.765
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 1.137.488 1.070.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 514.138 1.546.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.884.234 2.763.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.052.099 932.034
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.832.135 1.831.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.996 19.668
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 73.996 19.668
ARA TOPLAM
136.743.093 127.838.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.743.093 127.838.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.723.835 22.053.744
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.723.835 22.053.744
Banka Kredileri
3.992.343 16.364.344
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.731.492 5.689.400
Diğer Borçlar
11 179.828 196.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 179.828 196.278
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.489.225 10.057.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.489.225 10.057.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 43.837.612 43.865.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.230.500 76.173.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
201.973.593 204.012.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 455.155.940 453.288.230
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.987.424 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
178.107.968 178.410.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.939.876 181.939.876
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-3.831.908 -3.529.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
174.647.887 159.544.121
Net Dönem Karı veya Zararı
2.170.271 15.103.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-150.816 -189.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
455.005.124 453.098.616
TOPLAM KAYNAKLAR
656.978.717 657.110.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 102.302.813 67.313.750
Satışların Maliyeti
5,28 -84.227.858 -58.913.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.074.955 8.400.512
BRÜT KAR (ZARAR)
18.074.955 8.400.512
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.546.317 -4.400.214
Pazarlama Giderleri
29 -8.113.766 -5.527.267
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -2.066.170 -1.733.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 16.787.690 7.591.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -14.803.532 -5.524.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.332.860 -1.192.769
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.622 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.339.482 -1.192.769
Finansman Gelirleri
33 3.545.460 2.407.088
Finansman Giderleri
33 -6.110.216 -4.395.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.774.726 -3.180.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -565.407 681.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-517.605 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47.802 681.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.209.319 -2.499.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.209.319 -2.499.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.048 -18.471
Ana Ortaklık Payları
2.170.271 -2.480.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-302.811 -75.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -378.513 -93.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.702 18.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
75.702 18.768
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -19.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -19.769
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
9, 27 0 -19.769
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-302.811 -94.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.906.508 -2.594.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.533 -18.648
Ana Ortaklık Payları
1.868.975 -2.575.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761162


BIST
03 Mayıs 2019 06:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın