FİNANS

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.057 -2.457.011 85.890.011 -5.262 85.884.749
Transferler
-2.457.011 2.457.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.498 974.520 972.022 7.340 979.362
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
600 -600
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
90.000 90.000 90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.425.991 93.057.947 2.536.726 -107.952.566 974.520 86.952.032 2.078 86.954.110
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.382.221 9.745.832 -115.169.699 -6.919.525 90.176.194 3.682 90.179.876
Transferler
41.283 -6.960.808 6.919.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.762 48.646 -2.401.234 -2.280.826 -7.335 -2.288.161
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
309.672 309.672 309.672
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -28.853.156 201.618 87.543.983 9.787.115 -122.081.861 -2.041.234 88.205.040 -3.653 88.201.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.557 2.131.434
Dönem Karı (Zararı)
-2.401.257 974.520
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.436.797 272.722
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,23 516.102 710.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9,11 805.722 1.189.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 95.900 74.650
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.556.613 -5.489
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.556.613 -5.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -537.540 -1.695.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
480.017 884.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 317.787 1.222.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -138.557 1.812.058
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.190.819 -2.449.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 140.575 -3.764.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.264.769 3.936.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.262 127.760
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
515.557 2.131.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13,14 950.369 1.147.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.091
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.091
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
681.278 1.147.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.719.665 -3.451.821
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
.665 -2.332.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.119.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-253.739 -172.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-253.739 -172.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 340.853 583.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.114 410.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.114 340.853
Ticari Alacaklar
5.569.847 5.887.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.569.847 5.887.634
Diğer Alacaklar
149.552 149.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.552 149.550
Stoklar
7 23.179.955 22.794.859
Peşin Ödenmiş Giderler
920.974 750.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.528 1.528
Diğer Dönen Varlıklar
160.263 191.972
ARA TOPLAM
30.069.233 30.117.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.069.233 30.117.104
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
8 102.296.979 103.426.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 7.334.447 6.796.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.670.349 110.262.805
TOPLAM VARLIKLAR
139.739.582 140.379.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 21.933.153 22.844.494
Ticari Borçlar
4.893.766 4.753.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.624 12.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.888.142 4.740.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.466.366 4.384.288
Diğer Borçlar
2.011.799 2.397.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
817.077 2.278.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.194.722 119.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.712.953 2.360.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.703.188 2.721.676
ARA TOPLAM
39.721.225 39.461.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.721.225 39.461.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.233.821 6.460.442
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.583.149 4.277.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.583.149 4.277.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.816.970 10.738.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.538.195 50.200.035
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.205.040 90.183.555
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
-20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.173.489 -6.173.489
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-28.853.156 -29.162.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 87.453.983 87.382.221
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
87.180.603 87.180.603
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
273.380 201.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.787.115 9.745.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -122.081.861 -115.162.336
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.401.234 -6.919.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.653 -3.681
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.201.387 90.179.874
TOPLAM KAYNAKLAR
139.739.582 140.379.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.880.028 8.949.087
Satışların Maliyeti
11 -3.445.478 -7.586.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
434.550 1.363.026
BRÜT KAR (ZARAR)
434.550 1.363.026
Genel Yönetim Giderleri
-1.073.230 -619.056
Pazarlama Giderleri
-638.909 -659.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
508.599 1.413.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-863.310 -687.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.632.300 810.211
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.632.300 810.211
Finansman Gelirleri
4.796.217 2.315.693
Finansman Giderleri
-6.119.103 -3.846.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.955.186 -720.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
553.929 1.695.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.550 -733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 555.479 1.695.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.401.257 974.831
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.401.257 974.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23 311
Ana Ortaklık Payları
-2.401.234 974.520
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç-Kayıp -0,00020000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
341.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
341.725
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-68.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-68.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.127.877 974.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23 311
Ana Ortaklık Payları
-2.127.854 974.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762639


BIST
09 Mayıs 2019 06:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın