FİNANS

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.786 -4.914.325 -5.026.111 43 -5.026.068
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.118.781 12.947.069 110.959 -57.839.629 -4.914.325 29.397.356 3.204 29.400.560
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 0 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.250 -7.467.862 -7.695.112 -13 -7.695.125
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.540.417 0 110.959 -44.181.529 -7.467.862 27.133.214 4.510 27.137.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.318.434 11.156.677
Dönem Karı (Zararı)
-7.695.125 -5.026.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.841.006 405.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 534.713 557.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.075.585 241.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 2.075.585 241.555
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -288.456 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 57.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -538.078 -393.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.199.872 15.949.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.217.894 -733.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -617.445 -300.032
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 14.262.258 27.266.876
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 -314.058 903.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.360.191 -26.850.635
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,25 -1.988.586 15.663.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.345.753 11.328.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -1.027.319 -172.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.040 8.261.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.040 -413.219
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -109.040 -413.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 8.675.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.216.746 -15.176.290
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -4.928.290 -15.176.290
Ödenen Faiz
22 -304.345 0
Alınan Faiz
21 15.889 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.007.352 4.242.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.007.352 4.242.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.237.658 5.247.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.230.306 9.489.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.230.306 3.237.658
Ticari Alacaklar
16.542.788 20.760.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.542.788 20.760.682
Diğer Alacaklar
4.431.960 3.814.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.431.960 3.814.515
Stoklar
8 33.950.676 48.212.934
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.411.495 3.115.845
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.151.976 14.133.568
ARA TOPLAM
74.719.201 93.275.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.719.201 93.275.202
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.405.000 5.405.000
Maddi Duran Varlıklar
11 62.689.137 63.113.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.379 10.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.834.011 5.231.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.936.527 73.760.026
TOPLAM VARLIKLAR
148.655.728 167.035.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 50.096.704 49.853.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.433.240 24.130.595
Ticari Borçlar
16.072.138 20.432.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.072.138 20.432.329
Diğer Borçlar
4.258.807 4.399.143
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.113.410 3.131.559
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.145.397 1.267.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.108.202 5.492.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 867.136 811.435
ARA TOPLAM
93.836.227 105.119.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.836.227 105.119.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.175.094 23.168.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 685.411 1.199.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.821.272 2.714.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.821.272 2.714.934
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.681.777 27.083.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.518.004 132.202.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.133.214 34.828.326
Ödenmiş Sermaye
17 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.540.417 -1.313.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.540.417 -1.313.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.540.417 -1.313.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.181.529 -44.892.560
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.467.862 711.031
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.510 4.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.137.724 34.832.849
TOPLAM KAYNAKLAR
148.655.728 167.035.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 27.642.482 36.148.045
Satışların Maliyeti
18 -26.688.582 -32.641.588
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
953.900 3.506.457
BRÜT KAR (ZARAR)
953.900 3.506.457
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.334.179 -1.991.851
Pazarlama Giderleri
19 -2.206.889 -1.910.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 892.877 628.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -409.128 -1.086.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.103.419 -853.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 529.944 3.585.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.573.475 2.731.911
Finansman Gelirleri
22 388.191 630.597
Finansman Giderleri
22 -5.820.669 -8.666.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.005.953 -5.303.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
538.078 389.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 538.078 393.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.467.875 -4.914.282
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.467.875 -4.914.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13 43
Ana Ortaklık Payları
24 -7.467.862 -4.914.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,13430000 -0,08840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-291.346 -143.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-291.346 -143.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 -291.346 -143.316
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
64.096 31.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.096 31.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 64.096 31.530
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.250 -111.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.695.125 -5.026.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13 43
Ana Ortaklık Payları
-7.695.112 -5.026.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763046


BIST
10 Mayıs 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın