FİNANS

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-334.382 861.179 -526.797 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.411 266.359 284.770 197.206 481.976
Dönem Karı (Zararı)
41 266.359 266.359 185.013 451.372
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.411 18.411 12.193 30.604
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.771.460 17.874 199.928 1.587.431 266.359 -590.246 4.941.773 4.351.527
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.744.085 6.623.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-199.712 1.978.729 -1.779.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.422 222.763 215.341 164.103 379.444
Dönem Karı (Zararı)
41 222.763 222.763 169.357 392.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.422 -7.422 -5.254 -12.676
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 943.699 -32.352 199.928 4.194.209 222.763 1.094.949 5.938.188 7.033.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
305.032 567.733
Dönem Karı (Zararı)
392.120 451.372
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 392.120 451.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
214.596 253.146
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 223.464 227.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.120 48.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 69.905 48.654
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -29.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-841 -4.837
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -37.026 -21.731
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 36.185 16.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -48.147 -17.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-277.368 -134.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -53.357 6.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.357 6.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 591.467 288.317
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
596.386 288.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -1.691.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -328.758 -188.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.347 905.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 99.347 905.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 158.141 57.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -757.734 446.064
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.595 688.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-651.139 -242.587
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.886 26.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.640 15.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 11.640 15.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
329.348 570.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -24.316 -2.714
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.629 -56.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.629 -56.855
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.397 -55.011
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -45.232 -1.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.805 56.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
90.805 56.777
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 90.805 56.777
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
348.208 567.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
348.208 567.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.594.629 361.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.942.837 929.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 2.942.837 2.594.629
Ticari Alacaklar
2.090.725 2.073.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.090.725 2.073.553
Diğer Alacaklar
9 42.707 23.343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.262 23.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.445 0
Stoklar
10 10.988.200 10.988.200
Peşin Ödenmiş Giderler
557.178 228.420
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 557.178 228.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 21.863 610.831
Diğer Dönen Varlıklar
2.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.453
ARA TOPLAM
16.645.963 16.518.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.645.963 16.518.976
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 6.245.634 6.449.612
Taşıtlar
5.647.127 5.764.194
Mobilya ve Demirbaşlar
597.878 684.492
Özel Maliyetler
629 926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 204.668 176.525
Diğer Haklar
204.668 176.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 590.158 652.352
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.040.460 7.278.489
TOPLAM VARLIKLAR
23.686.423 23.797.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.095 99.290
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.095 99.290
Banka Kredileri
47 190.095 99.290
Ticari Borçlar
2.924.931 2.862.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.924.931 2.862.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 442.782 284.641
Diğer Borçlar
2.326.962 2.460.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.070.699 2.177.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
256.263 282.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.300 15.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.300 15.414
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 175.392 787.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
593.397 611.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 102.413 90.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 490.984 520.769
ARA TOPLAM
6.670.859 7.121.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.670.859 7.121.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.647.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 12.815
Uzun Vadeli Karşılıklar
864.844 779.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 864.844 779.092
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.481.839 1.595.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.982.427 10.022.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.653.286 17.143.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.094.949 879.608
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
911.347 1.118.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
911.347 1.118.481
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 943.699 1.143.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -32.352 -24.930
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.194.209 2.215.480
Net Dönem Karı veya Zararı
40 222.763 1.779.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 5.938.188 5.774.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.033.137 6.653.693
TOPLAM KAYNAKLAR
23.686.423 23.797.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 4.117.354 4.127.088
Satışların Maliyeti
31 -3.412.537 -3.507.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
704.817 619.243
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
704.817 619.243
Genel Yönetim Giderleri
33 -313.879 -396.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 64.155 36.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -52.617 -20.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.476 238.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 735 363.134
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
403.211 601.815
Finansman Gelirleri
37 150.825 18.139
Finansman Giderleri
37 -34.671 -25.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
519.365 594.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-127.245 -143.563
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -175.392 -161.481
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 48.147 17.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
392.120 451.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
392.120 451.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 169.357 185.013
Ana Ortaklık Payları
41 222.763 266.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.676 30.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -15.845 38.255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.169 -7.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 3.169 -7.651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.676 30.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
379.444 481.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164.103 197.206
Ana Ortaklık Payları
215.341 284.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763100


BIST
10 Mayıs 2019 06:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın