FİNANS

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor


***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Transferler
3.648.218 -3.648.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.087.814 7.087.814 7.087.814
Dönem Karı (Zararı)
7.087.814 7.087.814 7.087.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 106.076.013 10.592.708 7.087.814 296.578.207 296.578.207
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564
Transferler
33.411.918 -33.411.918 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -6.516.013 -6.516.013 -6.516.013
Dönem Karı (Zararı)
-6.516.013 -6.516.013 -6.516.013
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
-380.915 -380.915 -380.915
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 139.487.931 10.321.839 -6.516.013 316.854.636 316.854.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.782.149 989.827
Dönem Karı (Zararı)
-6.516.013 7.087.814
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.162.939 15.003.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.244.501 6.534.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 14.127 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.127 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.015.209 3.901.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.111.912 700.778
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-62.131 -119.697
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
584.287 483.049
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.381.141 2.837.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.302.282 3.749.370
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
246.603 186.924
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.388.178 -1.045.271
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.388.178 -1.045.271
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.047.853 1.727.784
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-108 -51.440
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-108 -51.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.572.604 -15.738.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.522.019 -6.669.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.618.136 -6.937.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.140.155 268.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.444.166 -1.391.048
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.521.029 -2.968.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.486.350 -873.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.010.845 6.990.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.524.495 -7.864.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-829.500 -3.835.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.364 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.784.831 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.929.195 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.925.678 6.352.608
Alınan Faiz
104.229 332.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-987.248 -2.314.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26.548 -3.380.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.252.884 -6.788.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.754 74.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.254.638 -6.863.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.106.699 5.443.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.081.538 11.726.110
Ödenen Faiz
-13.252.481 -6.453.728
Alınan Faiz
277.642 171.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.071.666 -355.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.071.666 -355.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 97.285.094 79.455.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.356.760 79.099.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 104.509.515 97.426.839
Ticari Alacaklar
6 190.126.309 203.662.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 54.139.942 48.521.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
135.986.367 155.140.649
Diğer Alacaklar
153.323 147.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
153.323 147.636
Stoklar
7 52.330.365 59.851.394
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.393.188 4.599.433
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.393.188 4.599.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.295 0
Diğer Dönen Varlıklar
711.958 2.688.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
711.958 2.688.802
ARA TOPLAM
353.238.953 368.376.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
353.238.953 368.376.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.835.832 1.327.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.835.832 1.327.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 34.839.585 36.227.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.681.092 7.753.524
Maddi Duran Varlıklar
10 270.648.451 265.691.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.219.472 5.310.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.219.472 5.310.507
Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.783.976 3.671.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.825.784 3.925.020
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
375.834.192 323.906.714
TOPLAM VARLIKLAR
729.073.145 692.283.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 292.608.379 239.078.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 5.790.833 12.085.417
Ticari Borçlar
6 40.815.730 50.302.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 9.878.922 22.889.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.936.808 27.412.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.070.087 1.453.817
Diğer Borçlar
6.339.774 5.932.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.044.098 1.828.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.295.676 4.103.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.391.151 16.756.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.391.151 16.756.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 106.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.357.533 4.690.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
762.500 809.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.595.033 3.880.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.317.070 322.190
ARA TOPLAM
371.690.557 330.727.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.690.557 330.727.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 27.155.904 25.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.372.048 12.803.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.280.685 8.799.787
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.091.363 4.004.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.527.952 37.803.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
412.218.509 368.531.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
316.854.636 323.751.564
Ödenmiş Sermaye
14 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-877.651 -877.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.990 -691.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.990 -691.990
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-185.661 -185.661
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 139.487.931 106.076.013
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.321.839 10.321.839
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.516.013 33.792.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.854.636 323.751.564
TOPLAM KAYNAKLAR
729.073.145 692.283.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 82.791.059 83.663.758
Satışların Maliyeti
17 -64.372.709 -67.113.415
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.418.350 16.550.343
BRÜT KAR (ZARAR)
18.418.350 16.550.343
Genel Yönetim Giderleri
-9.287.581 -6.012.547
Pazarlama Giderleri
-3.237.579 -2.845.123
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-86.808 -64.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.862.331 7.998.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.210.472 -3.589.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.458.241 12.037.249
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 305.521 310.656
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -286.336 -309.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -1.388.178 1.045.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.089.248 13.083.994
Finansman Gelirleri
19 288.652 224.609
Finansman Giderleri
19 -11.941.766 -4.493.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.563.866 8.815.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.047.853 -1.727.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 147.089 -914.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 900.764 -813.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.516.013 7.087.814
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.516.013 7.087.814
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -6.516.013 7.087.814
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 16 -0,08926045 0,09709334
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.516.013 7.087.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.516.013 7.087.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763334


BIST
10 Mayıs 2019 07:08
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın