FİNANS

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2019 yılının ilk çeyreğini başarılı finansal sonuçlarla kapatan Aksa Enerji, net karını %123 artırarak 48 milyon TL'den 108 milyon TL'ye yükseltmiştir. Yılın ilk çeyreğinde 351 milyon TL FAVÖK elde eden Aksa Enerji'nin FAVÖK marjı 9,1 puan artarak %21,3'ten %30,4'e yükselmiştir. FAVÖK'ünün %70'ini döviz bazlı yurt dışı anlaşmalardan sağlayan Şirketimizin cirosu 1.155 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Aksa Enerji'nin bugün yapılan "2019 1. Çeyrek Değerlendirme Telekonferansı"nın ana hatları aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuş olup İngilizce sunuma http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/ linkinden ulaşılabilmektedir. İngilizce sunum telekonferans görüşmelerine baz oluşturmak amacıyla hazırlanmış olup şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeleri veya bilgileri içermemektedir.
Sektör
Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2018 yılının ilk çeyreğine göre 3.045 MW artarak 89.114 MW'a ulaşmıştır. Böylece son 5 yıl içinde yaklaşık 19.595 MW yeni kapasitenin devreye girmesiyle, ülkemizin kurulu gücü %28 artış göstermiştir. 2019 yılı 1. çeyreğinde devreden çıkan santraller devreye alınanlarla netleştirildiğinde hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 941 MW artarken, kömür ve linyit santrallerinin kurulu gücü 585 MW, rüzgâr santrallerinin kurulu gücü ise 489 MW artış göstermiştir. Doğal gaz santrallerinin kurulu gücünde ise 851 MW düşüş görülmektedir. Kurulu güçte göze çarpan en büyük artış lisanssız santrallerde gerçekleşmiştir. Lisanssız santrallerin kurulu gücü 2018 yılının 1. çeyreğinde 4.175 MW iken 2019 yılı 1. çeyrek itibarı ile 5.643 MW'a yükselmiştir. Lisanssız üretim santrallerinde gerçekleşen 1.468 MW'lık artışın 1.332 MW'ını ise lisanssız güneş santralleri oluşturmaktadır.
2019 yılının ilk çeyreğinde tüm ülkede elektrik üretimi ve tüketimi 2018 yılının ilk çeyreğine göre sırasıyla %1,4 ve %1,5 oranında düşüş göstermiştir. Ülke genelinde doğal gazın toplam elektrik üretimi içindeki payı 2018 yılının ilk çeyreğinde %32 seviyesindeyken doğal gaz maliyetlerindeki artış ve düşük kar marjı nedeniyle, 2019 yılının 1. Çeyreğinde %19'a gerilemiştir. Buna karşılık, hidroelektrik üretiminin payı ise önceki yıla göre yağışlı bir sezon olması sebebiyle %20'den %31'e yükselmiştir.
Kurulu güç içerisinde en büyük pay %32 ile hidroelektrik santrallerinin olurken, onu sırasıyla %29 ile doğal gaz, %22 ile kömür, %8 ile rüzgâr ve %9 ile diğer kaynaklar takip etmiştir. Bununla beraber, üretim tarafında kömür bazlı üretim %36 ile başı çekerken, bunu %31 ile hidroelektrik, %19 ile doğal gaz ve %9 ile rüzgâr takip etmiş, geri kalan %5'lik üretim diğer kaynaklardan sağlanmıştır.
2018 yılının 1. çeyreğinde 800 TL/bin Sm3 olan doğal gaz maliyeti, aynı yılın Temmuz ayında artan Dolar kurunun etkisiyle Ağustos ayında 1.755 TL/bin Sm3'e kadar yükselmiş, ancak Brent Petrol ve Dolar/TL kurundaki gevşemenin ardından yılı %94 artış ile 1550 TL/bin Sm3 seviyesinde kapatmış ve 2019 yılının 1. çeyreğinde de 1550 TL/bin Sm3 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatları 2018 yılının 1. Çeyreğinde 175 TL iken,  2019 yılının 1. çeyreğinde %45 artışla 253 TL olarak gerçekleşmiştir. Fiyat artışındaki ana etmen, doğal gaz girdi maliyetlerindeki artış olmuştur. Artan doğal gaz maliyetleri nedeniyle 2018 yılı içinde özellikle Ağustos-Eylül döneminde yüksek seyreden spot enerji fiyatları Ekim ayından itibaren zayıflamaya başlamış ve 2019 yılının 1. Çeyreğinde, 2018 yılının son çeyreğine göre %14 düşüş göstermiştir. Bunun nedeni, mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen yağışların düşük maliyetli hidroelektrik kaynaklı enerji üretimini artırmasıdır. (Doğal gaz maliyetleri ve ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatlarını içeren grafik ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır.)
Operasyonlarımız
Şirketimizin toplam kurulu gücü 1.946 MW'tır.
Yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan KKTC ve Afrika santralleri sayesinde ciro, 2019 yılı birinci çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre %13 artarak 1.155 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Artan doğal gaz maliyetlerinin yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, 2018 yılının başından beri tamamı devrede olan Afrika ve KKTC enerji santrallerinin yüksek kâr marjları, FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmektedir. Aksa Enerji, 2019 yılının 1. çeyreğinde 351 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ve 108 milyon TL net kâr elde etmiştir.
2019 yılının 1. çeyreğinde Aksa Enerji 3.259 GWsa satış gerçekleştirmiştir. Bunun 2.813 GWsa'i Türkiye'de, 446 GWsa'i yurt dışı santrallerimiz olan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da gerçekleşmiştir.
Yurt İçi Satışlar
2019 yılının ilk çeyreğinde Aksa Enerji'nin Türkiye'deki santrallerden gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi,  2018 yılının aynı dönemine göre %22 azalarak 3.602 GWsa'ten 2.813 GWsa'e gerilemiştir. Bununla beraber, portföydeki santrallerin esnek ve etkin yönetimi ile yükselen fiyatlar sayesinde 2019 yılının ilk çeyreğinde yurt içi cirosu 705,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının özellikle Ağustos 2018'den itibaren doğal gaz maliyetlerine yansıması nedeniyle spot piyasa elektrik fiyatları büyük artış göstermiştir. Daha önceki yıllarda spot piyasa fiyatlarının düşük ve dalgalı seyretmesi sebebiyle ürettiği enerjiyi ağırlıklı olarak ikili anlaşmalarla satan Aksa Enerji, 2019 yılının 1. çeyreğinde belirlediği risk yönetim prensipleri doğrultusunda ikili anlaşma miktarını önceki yıllara kıyasla düşük tutmuştur.
2019 yılının 1. çeyreğinde Türkiye'de 2.813 GWsa yurt içi satış hacmine ulaşan Aksa Enerji, bu satışların büyük bölümünü spot piyasada satmıştır. Aynı zamanda santrallerini ağırlıklı olarak spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştıran Şirket, satış hacmini değil, kârlılığı ön planda tutan bir strateji izlemiştir. Türkiye'de yaptığı toplam 2.813 GWsa satış hacminin %69'unu spot piyasa satışları, %27'sini ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %4'ünü ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.
Doğal gaz maliyetlerindeki artış sebebiyle, Şirket hacimden ziyade karlılık odaklı bir strateji izleyerek kombine çevrim santrallerini spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştırmaktadır. Buna bağlı olarak, doğal gaz santrallerinin üretim hacmindeki düşüşün etkisiyle 2019 yılının ilk çeyreğinde yurtiçi santrallerinin üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %22 azalmıştır. Bununla beraber, yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin üretimi ise %6 oranında artmıştır.
Spot enerji fiyatlarındaki artış, yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kârlılığını artırmıştır. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kâr marjı, 2018 yılının ikinci yarısında artan döviz kurları nedeniyle doğal gaz maliyetlerindeki artışın spot fiyatları yükseltmesinden olumlu etkilenmiştir. Santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Anlaşma metnine istinaden TL bazında yapılan elektrik alımları çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri alınmış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen %3 oranında ilave teşvikle beraber kısmen ABD dolarına endekslenmiştir. Anlaşma metnine göre, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin kalan 6 yılında alım fiyatı 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWsa olarak belirlenmiş olup, sonraki aylarda ise ÜFE, TÜFE ve ABD Doları üzerinden bir fiyat endeksi ile revize edilecektir. 2019 yılı ilk çeyreği için belirlenen 285 TL fiyat, 253 TL olarak gerçekleşen ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatının üzerindedir.
Ek olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında EÜAŞ tarafından, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde verimlilik ve yaş kriterlerini sağlayan lisanslı enerji santrallerine kapasite ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda,  Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2019 yılında da kapasite mekanizmasına dâhil olmaya hak kazanarak kapasite ödemelerinden yararlanmaktadır.
Yurt Dışı Satışlar
Aksa Enerji'nin yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santrali bulunmaktadır. Bunların dışında Madagaskar'daki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup toplam 24 MW kurulu güçteki Santral'in 12 MW'lık kapasitesi 6 Aralık 2018 tarihinde, kalan 12 MW'ı ise 8 Ocak 2019 tarihinde devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. CTA-2 Enerji Santrali'nde üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-ya da öde) kapsamında ABD doları cinsinden Jirama'ya satılmaktadır.
Aksa Enerji'nin yurt dışında kurulu KKTC dahil tüm enerji santralleri ile Madagaskar adına beş yıl süre ile işletilen CTA-2 Santrali'nin tarifeleri döviz cinsinden olup iki bölümden oluşmaktadır:
İlk bölüm, ülkeler adına enerji üretmeye hazır şekilde emre amade kapasite tutulmasını teminen, sabit getiri sağlayan garantili alım (al-ya da-öde) tarifesidir. Tarifenin bu bölümünde ülkenin enerji ihtiyacı olup olmamasından bağımsız olarak kapasite ödemesi adı altında her santral için yapılmış anlaşmalarda belirtilen tutar üzerinden, enerji üretilse de üretilmese de alınan, garanti kapsamındaki sabit ücrettir. Gana Akaryakıt Santrali'nde 370 MW kurulu gücün 332 MW'ı garantili (al-ya da-öde) kapasite ödemesi kapsamında olup, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nin 66 MW kurulu gücünün 60 MW'ı, Mali Akaryakıt Santrali'nin 40 MW kurulu gücünün 30 MW'ı, Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nin 153 MW kurulu gücünün 120 MW'ı garantili kapasite ödemesi kapsamındadır. Aksa Enerji'nin beş yıl süre ile Ocak 2024 yılına kadar işlettiği CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali'nde ise garantili kapasite ödemeleri emre amade kapasite üzerinden değil, anlaşma çerçevesinde belirlenmiş olan sabit bir kapasite ödemesi olarak yapılmaktadır.
Tarifenin ikinci bölümü ise Şirket'in yurt dışında kurulu KKTC dahil tüm enerji santralleri ile Madagaskar adına beş yıl süre ile işletilen CTA-2 Santrali de dahil olmak üzere, tüm santrallerde aynı şekilde kurgulanmıştır. Tarifenin bu bölümü, ilgili santrallerde üretilen enerjinin o ülke ile yapılan anlaşmada döviz bazlı belirlenmiş bir fiyattan satışını içermektedir. Ülkelerin enerji ihtiyacına, mevsimselliğe veya ülkelerdeki yenilenebilir enerji santrallerinin çalışma miktarlarına göre santrallere gönderilen üretim emirleri değişiklik göstermektedir. Tarifenin bu bölümü değişken bir gelir sağlamaktadır.
Aksa Enerji'nin tarifelerinde garantili alım (al-ya da-öde) bölümü toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. Şirketimiz, KKTC ve Afrika'daki santrallerinde 446.218 MWsa satış gerçekleştirmiş ve böylece FAVÖK'ünün %70'i döviz cinsinden gerçekleşmiştir.
Afrika santralleri 2018 yılı 1. çeyreğinde 432.987 MWsa satış hacmi yaratırken 2019 yılı 1. çeyreğinde %37 düşüş ile 271.364 MWsa hacim yaratmıştır. Bununla beraber, 1. çeyrek satış hacmi, 2018 yılının son çeyreğine göre %60 artış göstermiştir. Hacimdeki yıllık bazda düşüşün ana sebebi ülkedeki yoğun yağışlar sebebiyle maliyeti düşük hidroelektrik santrallerinin üretimindeki artıştır. Hacimlerin düşük seyrettiği bu dönemlerde tarifemizin garantili "al- ya da-öde" kısmından gelir yaratılmaya devam edilmiş olup bu bölüm, MWsa olarak bir karşılığı olmadığı için satış hacmi içinde belirtilememekte ancak ciroya dahil edilmektedir. Bu nedenle, 2018 yılı ilk çeyreğinde 732 TL olan ortalama Afrika birim satış fiyatı, düşen satış hacmine bağlı olarak kapasite ödemelerinin toplam gelirler içindeki oranının yükselmiş olması ve kurlardaki artış nedeniyle 2019 yılı ilk çeyreğinde 1.571 TL'ye yükselmiştir.
Yurt Dışı Kontratlarımızdaki Gelişmeler Hakkında Özet Bilgi
Gana: Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücü, 280 MW'tan 370 MW'a yükselmiş olup, devreye alınan 90 MW gücündeki ekipman ile garanti edilen kapasite 223,5 MW'tan 332 MW'a yükselmiştir. Kapasite artış tarihinden itibaren kapasite ücretleri 332 MW üzerinden tahsil edilmektedir.  Garantili alım anlaşmasının süresinin uzatılması için yapılan görüşmeler devam etmektedir.
Yakıt fiyatlarındaki artış ve ülkedeki Dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmuştur. Ancak bu gecikmeler, SBLC (teminat akreditifi) kullanımını göz önünde bulundurmamızı gerektirecek ölçekte değildir. SBLC (teminat akreditifi) Abu Dhabi Commercial Bank tarafından güncel sözleşmenin bitiş tarihine kadar onaylıdır.
Gana Hükümeti 2018 yılında, sırasıyla %7,62 ve %8,62 faiz oranlarına sahip olan on ve otuz yıllık ülke Eurobond'u ihraç ederek 2 Milyar Dolarlık fon yaratmıştır. Mart 2019'da ise 3 farklı bölümde 7 yıl, 12 yıl ve 31 yıl vadeli, sırasıyla %7,875, %8,125 ve %8,950 oranlarla toplam 3 milyar Dolar tutarında Eurobond ihracını tamamlamıştır. Başarıyla gerçekleştirilen ihraçların ardından Hükümet, IMF ile uzun süreli stand-by (destekleme kredisi) anlaşmasını Nisan 2019'da tamamlayarak sonlandırmıştır. Bu durumun 2019'un ikinci yarısında kamu harcamalarını artırması ve ülkenin enerji talebini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Mali: Mali Akaryakıt Enerji Santrali, 40 MW kurulu kapasite ile 2017'den beri faaliyet göstermektedir. Kapasitenin ve sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik müzakerelere hem Şirketimizin üst yönetiminde hem de Mali'de yapılan genel seçimler sonrasında ilgili devlet kurumlarının yöneticilerinin değişmesi nedeniyle ara verilmiş olup, müzakerelere 2. çeyrek sonunda tekrar başlanacağı öngörülmektedir.
Madagaskar: Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali, 66 MW kurulu güç ile Ağustos 2017'den bu yana faaliyet göstermektedir. Anlaşmanın ikinci fazı olan 54 MW kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2021'den önce herhangi bir gelişme olması beklenmemektedir.
Kurulu Güç Değişiklikleri/Portföy Verimliliği
Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali - 115 MW kurulu gücündeki Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretim lisansının iptal edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) 2018 yılında başvuru yapılmış lisans iptali 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
31.03.2019 Finansal Tabloları
Şirketimizin 2019 yılı birinci çeyrek sonuçları bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Afrika santrallerinin karlılık üzerindeki olumlu etkisi daha net görülmektedir. Aksa Enerji'nin cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %13 artışla 1.155 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK tutarı ise 2018 yılı aynı dönemine oranla %62 artışla 351mn TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dönem için brüt karlılık ve faaliyet karı ise 1,9 kat artmıştır. 2018 yılı ilk çeyreğini 48 milyon TL net kar ile kapatan Şirketimiz 2019 yılı ilk çeyreğinde %123 artışla 108 milyon TL net kar elde etmiştir. Birinci çeyrekte FAVÖK marjımız 2018 yılı ilk çeyreğine göre 9,1 puan artarak %21,3'ten %30,4'e yükselmiştir.
2019 yılı 1. çeyreğinde, Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %70'ini oluştururken, FAVÖK'ümüzün ise %67'si Afrika operasyonlarımızdan gelmiştir. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz Amerikan Doları cinsinden garantili enerji sattığı için, Afrika ve Kıbrıs santrallerinin satışları döviz bazlı gerçekleşmektedir. Böylece, FAVÖK'ümüzün %70'i döviz bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar FAVÖK'ümüzün %30'unu oluşturmuştur.
Afrika alacaklarının da içinde bulunduğu "İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar" yıl sonundaki 1.3 milyar TL seviyesinden 1.5 milyar TL'ye yükselmiştir. %21 oranındaki bu yükselişin yaklaşık %7'si döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanırken, geri kalanı ise Afrika santrallerinin üretiminin önceki çeyreğe göre %60 daha yüksek gerçekleşmesiyle kesilen faturaların miktarının artmasının olumlu etkisidir.
Bir diğer olumlu gelişme de Net Finansal Borç/FAVÖK oranında görülmektedir. Yenilenebilir varlıkların satışıyla özellikle döviz cinsinden borçlar azaltılırken, Afrika santrallerinin devreye girmesiyle döviz cinsinden FAVÖK katkısı artırılmıştır. Böylece,  Net finansal borç/FAVÖK oranı 2017 yılı birinci çeyreğinde 8,6 iken Afrika satışlarımızın büyük katkısıyla 2019 yılı ilk çeyreğinde bu oran azalarak 3,26 seviyesine gerilemiştir. (Net Finansal Borç/FAVÖK oranının çeyreksel düşüşünü içeren grafik ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır.)
2019 yılı 1. çeyrek itibarıyla borçluluğumuzun %63'ü TL, %33'ü USD ve %4'ü EURO'dur.
2019 Yılı 1. Çeyrek Gelişmeleri
Bolu ve Antalya - "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik 7 yıllık alım garantisinin kalan 6 yılında alım fiyatı 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWsa olarak belirlenmiş olup, sonraki aylarda ise ÜFE, TÜFE ve ABD Doları üzerinden bir fiyat endeksi ile revize edilmektedir. 2019 yılı ilk çeyreği için belirlenen 285 TL fiyat, birinci çeyrek ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı olan 253 TL'nin %13 üzerindedir.
İhale kapsamında ABD Doları bazında EÜAŞ'a satılacak enerji dışında, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, üreteceği toplam enerjinin kalan kısmını spot piyasa işlemleri veya ikili anlaşmalar çerçevesinde Türk Lirası olarak satmaya ve kapasite mekanizması çerçevesinde Ali Metin Kazancı Antalya Kombine Çevrim Santrali ile beraber ayrıca gelir yaratmaya devam etmektedir ve yılın ilk çeyreğinde 22 milyon TL kapasite ödemesi almıştır.
CTA-2 Madagaskar - CTA-2 Santralinin rehabilitasyonu Madagaskar adına yapılmış olup toplam 24 MW kurulu güçteki Santral'in 12 MW'lık kapasitesi 6 Aralık 2018 tarihinde, kalan 12 MW'ı ise 8 Ocak 2019 tarihinde devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. CTA-2 Enerji Santrali'nde üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-ya da öde) kapsamında ABD doları cinsinden satılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764153


BIST
15 Mayıs 2019 05:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın