FİNANS

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Transferler
114.424.746 -114.424.746 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.543 -21.571.320 -21.571.320 0 -21.571.320
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.271.695 4.271.695 -4.271.695 0 -4.271.695 0 -4.271.695
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.271.695 24.162.856 -44.528 4.330.616 717.844.702 -21.571.320 1.036.034.379 0 1.036.034.379
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903
Transferler
-438.780.114 438.780.114 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.940 22.216.975 22.212.035 0 22.212.035
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.808.299 3.808.299 -3.808.299 -3.808.299 0 -3.808.299
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -8.498.697 24.162.856 -38.895 8.557.618 274.802.034 22.216.975 636.785.639 0 636.785.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.538.582 1.128.078
Dönem Karı (Zararı)
22.216.975 -21.571.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.216.975 -21.571.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.491.711 -38.171.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 229.995 101.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-33.044.321 -58.639.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -33.044.321 -58.639.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-246.322 129.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 9.218 129.751
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -255.540 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.336.776 -211.447
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -566.685 -797.650
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 1.903.461 586.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.100.799 20.448.926
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6.077.073 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
54.289 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.345.342 60.735.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.018 -66.976.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -195.200 -66.942.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.182 -33.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.557.143 9.449.687
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -4.305.985 9.687.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.863.128 -237.881
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 -1.477.870 -44.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-857.546 69.498.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 -756.662 431.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -100.884 69.067.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 25.319 -12.194
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.264.911 48.873.279
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 9.218.201 48.873.279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -953.290 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-976.597 -52.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -682.495 184.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -294.102 -237.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.070.606 992.914
Ödenen Faiz
23 -642.505 -586.203
Alınan Faiz
23 110.481 797.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -76.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.612.130 -26.589.634
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 -3.972.543
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 11.612.130 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -22.609.372
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -7.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.155.062 3.096.421
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.808.299 -4.271.695
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -3.808.299 -4.271.695
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 17.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.158.270 -10.131.884
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -14.158.270 -10.131.884
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -188.493 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.350 -22.365.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.350 -22.365.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.736 22.472.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.386 106.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.386 37.736
Finansal Yatırımlar
4 3.360.400 21.271.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.360.400 21.271.874
Ticari Alacaklar
6 209.172 21.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 204.094 11.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.078 10.071
Diğer Alacaklar
7 121.189 7.123.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 7.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 121.189 7.115.982
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.964 56.518
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.964 56.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 11.404 82.100
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.170.674 417.483
ARA TOPLAM
4.915.189 29.010.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.915.189 29.010.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 952.493.479 919.226.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 952.493.479 919.226.887
Diğer Alacaklar
7 7.281.441 2.382.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 7.026.378 2.259.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 255.063 123.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.190.000 4.190.000
Maddi Duran Varlıklar
12 546.591 609.651
Taşıtlar
12 524.946 582.494
Mobilya ve Demirbaşlar
12 21.645 27.157
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 602.107 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 31.212 39.934
Diğer Haklar
14 31.212 39.934
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.525.424 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.525.424 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
966.670.254 926.449.316
TOPLAM VARLIKLAR
971.585.443 955.459.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 419.695 14.216.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 419.695 14.216.042
Banka Kredileri
9 57.772 14.216.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 361.923 0
Ticari Borçlar
6 78.287 919.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 46.929 788.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.358 130.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 64.157 38.838
Diğer Borçlar
7 37.217.809 27.713.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 37.217.809 26.759.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 953.290
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.109.635 1.376.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 88.030 99.127
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.021.605 1.277.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 526.144 684.567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 526.144 684.567
ARA TOPLAM
39.415.727 44.948.470
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.415.727 44.948.470
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 316.544 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 316.544 0
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 316.544 0
Diğer Borçlar
7 282.257.767 282.257.767
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 282.257.767 282.257.767
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 112.230 86.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 112.230 86.975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 12.696.561 9.612.561
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 975 136.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 975 136.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.384.077 292.093.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.799.804 337.042.427
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
636.785.639 618.417.455
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -8.498.697 -4.690.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -38.895 -33.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.895 -33.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -38.895 -33.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 8.557.618 4.749.319
Yasal Yedekler
19 8.557.618 4.749.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 274.802.034 717.425.999
Net Dönem Karı veya Zararı
19 22.216.975 -438.780.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
636.785.639 618.417.455
TOPLAM KAYNAKLAR
971.585.443 955.459.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.184.458 -1.946.758 -1.122.233 -1.079.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.096.158 1.635.202 1.218.909 838.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.685.758 -80.440.579 -892.026 -63.813.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.774.058 -80.752.135 -795.350 -64.054.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 36.446.654 171.077.767 31.621.202 -38.559.879
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -9.207.716 -91.569.838 -2.058.781 -41.687.018
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.464.880 -1.244.206 28.767.071 -144.301.430
Finansman Gelirleri
23 76.431 797.650 20.912 167.165
Finansman Giderleri
23 -229.074 -672.952 -42.560 -558.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.312.237 -1.119.508 28.745.423 -144.692.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.095.262 -20.451.812 -1.418.807 15.357.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.095.262 -20.451.812 -1.418.807 15.357.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.216.975 -21.571.320 27.326.616 -129.335.566
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.216.975 -21.571.320 27.326.616 -129.335.566
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.216.975 -21.571.320 27.326.616 -129.335.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,07410000 -0,07190000 0,09110000 -0,43110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.940 -11.543 -10.864 1.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -6.175 -14.429 -13.580 2.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.235 2.886 2.716 -428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 1.235 2.886 2.716 -428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.940 -11.543 -10.864 1.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.212.035 -21.582.863 27.315.752 -129.333.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.212.035 -21.582.863 27.315.752 -129.333.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776090


BIST
20 Temmuz 2019 04:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın