FİNANS

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 110.349.138 102.765.033 56.182.637 56.332.416
Satışların Maliyeti
16 -21.722.768 -19.473.257 -12.338.964 -9.792.879
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.626.370 83.291.776 43.843.673 46.539.537
BRÜT KAR (ZARAR)
88.626.370 83.291.776 43.843.673 46.539.537
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.091.355 -2.231.486 -994.541 -1.294.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.620.359 8.074.284 3.008.253 6.517.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.017.133 -2.173.486 -3.506.603 -1.466.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.138.241 86.961.088 42.350.782 50.295.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 35.740.556 15.202.364 17.202.684 6.316.853
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -245.899 -687.902 -162.172 -77.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,79240000 0,63930000 0,36890000 0,35280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.547.112 88.119.310
Dönem Karı (Zararı)
124.632.898 101.475.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.601.411 -10.839.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 36.092 53.512
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.169.559 -1.457.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 14 -30.838 13.106
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.378.963 -1.664.139
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -178.566 193.734
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 -30.052.961 -14.479.743
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 4.355.740
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 245.899 687.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.981.317 -3.195.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.459.441 -6.109.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.115.722 49.527
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-434.813 -55.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
349.736 -11.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.287 1.613.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.746.584 1.154.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.781.902 652.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.528 -488.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.050.170 87.439.837
Alınan Faiz
18 1.228.451 679.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -70.607 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-660.902 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.092.136 -5.895.145
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -577.429 -19.099.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.396 -18.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -2.681
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.396 -16.183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -743.322 -1.908.892
Alınan Temettüler
19 6.599.773 1.331.771
Alınan Faiz
19 28.824.510 13.800.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.812.285 -124.157.807
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.660.605 -10.869.593
Ödenen Temettüler
-150.151.680 -113.288.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.173.037 -41.933.642
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.173.037 -41.933.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.022.785 205.402.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 235.849.748 163.469.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 235.849.748 271.022.785
Ticari Alacaklar
13.809.963 10.171.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.809.963 10.171.956
Diğer Alacaklar
2.776.750 2.260.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.776.750 2.260.801
Stoklar
8 587.513 152.700
Peşin Ödenmiş Giderler
9 229.210 458.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
660.902
Diğer Dönen Varlıklar
127
ARA TOPLAM
253.914.213 284.066.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.914.213 284.066.905
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 22.926.344 22.594.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.802.462.862 1.801.719.540
Maddi Duran Varlıklar
11 554.740 589.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.435 28.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 38.435 28.625
Peşin Ödenmiş Giderler
9 120.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.825.982.381 1.825.052.508
TOPLAM VARLIKLAR
2.079.896.594 2.109.119.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.803
Ticari Borçlar
4.168.598 4.508.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.168.598 4.508.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 103.379 114.838
Diğer Borçlar
6.113.306 2.160.139
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.092.867 870.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.020.439 1.289.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.936.810 6.718.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.936.810 6.718.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.899.672 9.516.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.922 5.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.889.750 9.510.787
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.655
ARA TOPLAM
25.276.420 23.026.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.276.420 23.026.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4.211.978 3.405.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.211.978 3.405.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.006.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.006.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
192.429 298.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 192.429 298.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.410.693 3.703.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.687.113 26.730.545
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.049.209.481 2.082.388.868
Ödenmiş Sermaye
15.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15.b -23.927.880 -16.267.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.c 113.862.779 81.573.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.673.361.684 1.580.083.538
Net Dönem Karı veya Zararı
124.632.898 275.718.990
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.049.209.481 2.082.388.868
TOPLAM KAYNAKLAR
2.079.896.594 2.109.119.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673
Transferler
23.383.613 166.580.833 -189.964.446
Dönem Karı (Zararı)
101.475.550 101.475.550
Sermaye Arttırımı
53.760.000 -848.182 -52.911.818
Kar Payları
-113.288.214 -113.288.214
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.021.411 -10.021.411
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -11.837.273 77.143.613 1.584.640.708 101.475.550 1.912.702.598 1.912.702.598
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868
Transferler
32.289.164 243.429.826 -275.718.990
Dönem Karı (Zararı)
124.632.898 124.632.898
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.660.605 -7.660.605
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -23.927.880 113.862.779 1.673.361.684 124.632.898 2.049.209.481 2.049.209.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
124.632.898 101.475.550 59.391.294 56.534.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778668


BIST
31 Temmuz 2019 06:02
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın