FİNANS

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
429.103 3.500.394 214.304 3.613.809
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.575 38.861 38.607 -3.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.036 36.816 19.084 -2.462
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.537 3.810 25.029 2.364
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-998 -1.765 -5.506 -801
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-998 -1.765 -5.506 -1.447
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 646
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.575 38.861 38.607 -3.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
477.678 3.539.255 252.911 3.609.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.610 -10.267 -7.363 736
Ana Ortaklık Payları
500.288 3.549.522 260.274 3.609.236


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.608.241 3.817.966
Finansal Yatırımlar
7 1.128.022 423.682
Ticari Alacaklar
1.792.026 1.826.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 6.902 6.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.785.124 1.819.334
Diğer Alacaklar
28.975 31.584
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 0 20.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 28.975 11.048
Türev Araçlar
22 29.862 51.834
Stoklar
11 665.811 645.246
Canlı Varlıklar
12 12.816 21.174
Peşin Ödenmiş Giderler
21 72.921 80.783
Diğer Dönen Varlıklar
20 48.103 119.189
ARA TOPLAM
7.386.777 7.017.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.386.777 7.017.592
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 198.670 196.084
Ticari Alacaklar
36.838 45.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 36.838 45.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 122.830 121.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.222.904 1.214.680
Maddi Duran Varlıklar
14 1.133.794 1.033.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 234.938 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
688.261 717.710
Şerefiye
15 64.274 34.476
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 623.987 683.234
Peşin Ödenmiş Giderler
21 5.568 136.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 77.375 67.306
Diğer Duran Varlıklar
20 413.180 400.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.134.358 3.932.218
TOPLAM VARLIKLAR
11.521.135 10.949.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.001.857 1.514.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.001.857 1.514.169
Banka Kredileri
8 1.935.517 1.437.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.393 3.964
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 62.947 57.541
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 14.745
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
290.630 348.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.663 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 2.663 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
287.967 348.659
Banka Kredileri
8 231.353 348.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 56.614 0
Ticari Borçlar
791.972 819.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 284 308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 791.688 819.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 14.929 16.510
Diğer Borçlar
133.573 125.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 133.573 125.157
Türev Araçlar
22 16.559 69.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.274 63.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 56.274 63.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 22.037 7.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.634 23.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 18.326 15.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.308 7.989
ARA TOPLAM
3.356.465 2.987.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.356.465 2.987.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
556.355 625.813
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.835 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 4.835 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
551.520 625.813
Banka Kredileri
8 414.016 622.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 137.504 3.597
Diğer Borçlar
2.667 56.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.667 56.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 62.431 151.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.755 6.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 3.755 6.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.651 35.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 35.891 34.071
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
760 1.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 93.217 85.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
755.076 960.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.111.541 3.947.919
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.929.063 6.661.678
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -7.073 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.394 -9.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.502 -8.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.502 -8.502
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -892 -892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
463.109 414.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 459.590 414.530
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.519 -20
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 3.519 -20
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 722.081 246.914
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.513.028 -416.991
Net Dönem Karı veya Zararı
451.689 3.633.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
480.531 340.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.409.594 7.001.891
TOPLAM KAYNAKLAR
11.521.135 10.949.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 6.228.710 5.199.010 3.171.856 3.114.729
Satışların Maliyeti
25 -5.712.455 -4.725.562 -2.897.334 -2.812.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
516.255 473.448 274.522 302.348
BRÜT KAR (ZARAR)
25 516.255 473.448 274.522 302.348
Genel Yönetim Giderleri
26 -133.279 -118.259 -67.599 -68.302
Pazarlama Giderleri
26 -196.711 -169.101 -103.109 -97.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 564.431 440.235 237.173 313.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -154.457 -91.159 -93.843 -49.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 69.772 -165.379 87.085 -185.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
666.011 369.785 334.229 215.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 133.547 3.922.800 110.536 3.907.730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -3.351 -475.698 -1.182 -354.252
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
796.207 3.816.887 443.583 3.769.293
Finansman Gelirleri
30 37.819 13.372 -13.339 13.372
Finansman Giderleri
30 -319.240 -253.138 -206.159 -159.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
514.786 3.577.121 224.085 3.623.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -85.683 -2.981 -9.781 -7.427
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-89.006 -20.545 -26.824 -10.131
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.323 17.564 17.043 2.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
429.103 3.574.140 214.304 3.616.222
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -73.746 -2.413
DÖNEM KARI (ZARARI)
429.103 3.500.394 214.304 3.613.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.586 -10.199 -7.363 1.432
Ana Ortaklık Payları
451.689 3.510.593 221.667 3.612.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,17300000 1,34300000 0,08500000 1,32820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
427.912 -1.451.185
Dönem Karı (Zararı)
429.103 3.500.394
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
429.103 3.574.140
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -73.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-78.837 -3.365.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 147.797 221.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 0 302.376
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.987 17.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 7.308 6.696
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.519 2.433
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.160 8.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.205 64.881
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -111.524 -58.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
199.895 136.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 49.994 37.774
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -70.160 -50.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-290.085 -208.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.920 -37.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -69.772 165.379
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 85.683 2.981
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.732 -6.222
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -3.887.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.276 -1.670.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
109.097 -747.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102 82
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
109.199 -747.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.609 -7.247
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.536 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.927 -7.247
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.222 -465.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.538 403.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24 697.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.514 -294.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.581 -5.854
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.548 70.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-163.548 70.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
192.459 -918.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
189.788 -66.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.671 -852.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
390.542 -1.535.452
Alınan Faiz
115.048 115.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -3.017 -3.016
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-74.661 -28.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-786.912 3.462.270
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
31 31.720 13.561
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 4.103.482
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.888
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 15.933 -358.844
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-21.198 -5.346
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-730.809 -5.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.750 67.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -86.332 -333.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.976 -224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-196.959 425.948
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.993 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.993 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.361.383 1.424.731
Kredilerden Nakit Girişleri
9.301.828 1.291.121
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
59.555 133.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.420.285 -824.041
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.379.373 -824.041
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-40.912 0
Ödenen Temettüler
-260.995 0
Ödenen Faiz
-39.684 -113.472
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 167.615 -61.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-555.959 2.437.033
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
349.758 594.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.201 3.031.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.809.364 1.707.826
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.603.163 4.739.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-765 -765 -765
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-65.513 -406.032 471.545 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.884 665 1.380 3.497.613 3.536.542 -10.267 3.526.275
Dönem Karı (Zararı)
3.497.613 3.497.613 -10.199 3.487.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.884 665 1.380 38.929 -68 38.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-224 -224
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-34.820 35.047 -45 182 -28.641 -28.459
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.003 11.003 -11.003 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-3.340 -3.340 16.078 12.738
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -6.566 -626 332.156 33.576 246.914 -744.625 3.497.613 6.151.985 357.646 6.509.631
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
475.167 3.157.929 -3.633.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.060 3.539 451.689 500.288 -22.610 477.678
Dönem Karı (Zararı)
451.689 451.689 -22.586 429.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.060 3.539 48.599 -24 48.575
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-260.995 -260.995 164.293 -96.702
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.993 -4.993 0 -4.993
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.685 3.685 -3.685 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29.400 29.400 2.320 31.720
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -8.502 -892 459.590 3.519 722.081 2.513.028 451.689 6.929.063 480.531 7.409.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782296


BIST
10 Ağustos 2019
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın