FİNANS

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824
Transferler
192.500 0 0 0 0 7.063 4.003 -203.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 268.454 268.454
Dönem Sonu Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 268.454 1.406.278 0 1.406.278
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230
Transferler
17 225.000 0 0 0 0 163.253 209.153 -597.406 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 498.647 498.647
Kar Payları
17 -209.153 -209.153
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.000 -4.156 -5.156
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 498.647 2.019.568 0 2.019.568


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.411 180.274
Dönem Karı (Zararı)
40.190 130.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.190 130.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.635 104.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 7.001 8.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.423 3.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.377 3.662
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 46 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.735 -775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -16.130 -6.846
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 27.233 4.545
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.632 1.526
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 44.270 91.766
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -794 1.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.088 -35.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.540 -66.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.795 -16.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
69.255 -50.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
139.290 -13.054
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.360 -75.832
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.757 -5.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.666 122.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.666 122.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.197 5.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.735 174
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
46.343 -1.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.913 199.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.275 -2.802
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -3.227 -16.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-668.554 -682.404
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.271 4.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -500.979 -540.008
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-169.846 -147.368
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 -169.846 -147.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
494.141 466.044
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.156
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.726.749 871.298
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.726.749 871.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-893.375 -342.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -893.375 -342.633
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
26 -94.983 -32.160
Ödenen Temettüler
17 -209.153
Ödenen Faiz
4 -54.130 -26.694
Alınan Faiz
22 16.130 6.846
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 8.059 -10.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.998 -36.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.998 -36.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.272 84.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.270 48.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.270 28.272
Finansal Yatırımlar
4 20.080 28.139
Ticari Alacaklar
5 466.336 460.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 94.531 71.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 371.805 388.694
Diğer Alacaklar
7 238.013 331.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 234.993 329.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.020 2.002
Stoklar
8 659.944 560.647
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.666 6.176
Diğer Dönen Varlıklar
16 117.208 67.550
ARA TOPLAM
1.557.517 1.483.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.557.517 1.483.362
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 114 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.086 3.198
Maddi Duran Varlıklar
11 2.819.989 2.169.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.266 1.098
Peşin Ödenmiş Giderler
9 364.881 196.282
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 755.749 297.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.945.085 2.667.768
TOPLAM VARLIKLAR
5.502.602 4.151.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.007.466 639.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.007.466 639.556
Banka Kredileri
4 1.007.466 639.556
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
756.971 215.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
756.971 215.544
Banka Kredileri
4 756.971 215.544
Ticari Borçlar
318.233 316.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 318.233 316.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 10.403 7.206
Diğer Borçlar
8.832 3.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.832 3.646
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 47.967 1.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 3.227
Kısa Vadeli Karşılıklar
542 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 542 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 705 877
ARA TOPLAM
2.151.119 1.188.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.151.119 1.188.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.285.893 1.186.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.285.893 1.186.329
Banka Kredileri
4 1.285.893 1.186.329
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.022 40.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 46.022 40.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.331.915 1.227.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.483.034 2.415.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.019.568 1.735.230
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 605.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -2.594 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 191.559 28.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -6.540 -2.384
Net Dönem Karı veya Zararı
17 498.647 597.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.019.568 5.502.602 4.151.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.260.775 953.761 634.473 534.024
Satışların Maliyeti
18 -1.089.630 -744.249 -514.453 -401.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
171.145 209.512 120.020 132.576
BRÜT KAR (ZARAR)
171.145 209.512 120.020 132.576
Genel Yönetim Giderleri
19 -15.583 -9.896 -7.007 -4.086
Pazarlama Giderleri
19 -43.959 -31.064 -21.731 -15.722
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -346 -597 -203 -396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 114.789 165.499 51.804 109.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -85.640 -70.050 -62.712 -41.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.406 263.404 80.171 180.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.061 3.455 1.709 402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.117 -4.607 -733 -338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.350 262.252 81.147 180.587
Finansman Gelirleri
22 36.919 16.609 22.425 12.045
Finansman Giderleri
23 -138.079 -148.572 -70.112 -120.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.190 130.289 33.460 71.924
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
458.457 138.165 248.854 152.875
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -662 0 17.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 458.457 138.827 248.854 135.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
498.647 268.454 282.314 224.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
498.647 268.454 282.314 224.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
498.647 268.454 282.314 224.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,60080000 0,32340000 0,34010000 0,27080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
498.647 268.454 282.314 224.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
498.647 268.454 282.314 224.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782461


BIST
15 Ağustos 2019 06:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın