FİNANS

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.07.2019
Genel Kurul Tarihi 23.08.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
23 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23 Ağustos 2019 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2019 tarih ve 46466084sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN (TC:………………..) ve Hakan BAYRAK (TC: ………………) gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir
Yapılan incelemede
a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.07.2019 tarih, 9873 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 17.07.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.
b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 153.060.000-TL'lik sermayeye karşılık 153.060.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 42TL'lik sermayeye karşılık 42 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 153.060.042TL'lik sermayeye tekabül eden 153.060.042 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret il Müdürlüğü Bakanlık Temsilcilerinin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
Gündem Maddeleri:
Madde :1
Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın (T.C. …………….) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. ………………) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.
Madde :2
Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Coşkun KARAOĞLU'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Madde :3
Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 236.390.631.-TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde 153.000.000.-TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 Adet (TL) kısmının TTK 485.Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6. Ve 7.Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. söz alan olmadı. Buna göre, Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 6. Ve 7.Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.07.2019 tarih 29833736-110.03.03-E.10074 sayılı yazısı ve T.C.Ticaret Bakanlığının 29.07.2019 tarih ve 50035491-431.04-E-46365249 sayılı yazılarıyla uygun görülüp onaylanan halleri Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 153.000.000.-TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 Adet (TL) kısmının TTK 485.Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla alınan izinler uyarınca ekli tadil tasarılarının kabulüne ve tasarlanan haliyle Esas Sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarıları toplantı heyeti tarafından imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.
Madde :4
Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 23.08.2019
Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Yavuz Selim AYKAN Hakan BAYRAK Özgür YANAR


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.08.2019 tarihinde tescil edilmiş olup 03.09.2019 tarihli 9900 sayılı gazetede yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786641


BIST
09 Eylül 2019 06:02
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın